Funktionärer

Funktionärer SÖF

 

 

Före 1987 interimstyrelse bestående av Lars Ekvall, Sten Harris och Ulf Mercke.

Ordföranden

1987 - 1989

1989 - 1991

1991 - 1993

1993 - 1995

1995 - 1997

1997 - 1999

1999 - 2001

2001 - 2003

2003 - 2005

2005 - 2007

2007 - 2009

2009 - 2011

2011 - 2013

2013 - 2015

Lars Ekvall

Lars Ekvall

Jörgen Holmquist

Jörgen Holmquist

Henrik Harder

Henrik Harder

Björn Carlborg

Björn Carlborg

Ove Söderberg

Anna Stjernquist-Desatnik

Anna Stjernquist-Desatnik

Georgios Papatziamos

Georgios Papatziaos

Eva Westman

Sekreterare

1987 - 1989

1989 - 1991

1991 - 1993

1993 - 1995

1995 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1999

1999 - 2001

2001 - 2003

2003 - 2005

2005 - 2007

2007 - 2009

2009 - 2011

2011 - 2013

2013 - 2015

Ulf Mercke

Ulf Mercke

Anders Tjellström

Pontus Lindeman

Pontus Lindeman

Claude Laurent

Claude Laurent

Ulf Almquist

Ulf Almquist

Dag Hydén

Niklas Danckwardt-Lillieström

Niklas Danckwardt-Lillieström

Joakim Grendin

Joakim Grendin

Mattias Krakau

Kassör

1987 - 1989

1989 - 1991

1991 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2002

2002 - 2004

2004 - 2006

2006 - 2010

2010 - 2012

2012 - 2014

Sten Harris

Sten Harris

Per Kylén

Per Kylén

Bernt Falk

Bernt Falk

Jan-Christer Hybbinette

Jan-Christer Hybbinette

Anders Freijd

Bo Tideholm

Bo Tideholm

Rut Florentzon

Kornel Sass

Kornel Sass

Revisorer

 

(§6 - 2 revisorer utsedda av föreningens medlemmar.

Revisorerna väljs på 2 år)

1987 - 1989

1989 - 1991

1991 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2002

2002 - 2004

2004 - 2006

2006 - 2008

2008 - 2010

2010 - 2012

2012 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernt Falk

Bernt Falk

Lars Lundman

Lars Lundman

Lars Lundman

Lars Lundman

Lars Lundman

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Söderström

Sven Iversen

Sven Iversen

Sven Iversen

Sven Iversen

Sven Iversen

Anna Granath

Valberedning

 

(§5 - Väljs på 2 år. Omval kan ske, men den maximala mandatperioden är 6 år)

1987 - 1989

1989 - 1991

1991 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1996

1996 - 1997

1997 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2001

2001 - 2003

2003 - 2005

2005 - 2007

2007 - 2009

2009 - 2011

2011 - 2013

2013 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Mercke

Ulf Almquist

Ulf Almquist

Henrik Harder

Henrik Harder

Henrik Harder

Anna Stjernquist-Desatnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontus Lindeman

Jan-Christer Hybbinette

Jan-Christer Hybbinette

Bo Tideholm

Bo Tideholm

Bo Tideholm

Niklas Danckwardt-Lillieström

Reseutskott

2005 - 2006

2006 - 2007

Anders Wihlborg

Rut Florentzon

Malou Hultcrantz

Uppdaterad av JOWI Consulting AB 2018-11-08